Vanwege de ontwikkelingen rond het Coronavirus wordt ik geacht mij strikt te houden aan de regels/protocollen vastgesteld door de overheid i.s.m. de beroepsvereniging en overkoepelende instanties. Conform deze richtlijnen krijgt elke cliënt 24 uur van te voren een vragenlijst online toegestuurd met het verzoek deze vóór de afspraak online in te vullen.

Vragen die van te voren worden gesteld:

 1. Heeft u nu Corona?
 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen?
  a. hoesten, kuchen of niezen;
  b. koorts (38⁰C of hoger);
  c. kortademigheid.
 4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?
 5. Bent u in thuisisolatie?
 6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?
 7. Heeft u een griepprik gehad?
 8. Heeft u nu één van deze verschijnselen?
  a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
  b. keelpijn;
  c. onbekende hoofdpijn;
  d. onbekende moeheid;
  e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien op een van de eerste 6 vragen ‘ja’ wordt beantwoord, dan is een behandeling helaas niet mogelijk. Als deze eerste 6 vragen met ‘nee’ worden beantwoord en vraag 7 of 8 met ‘ja’ wordt beantwoord, dan vindt eerst overleg plaats of een behandeling mogelijk is. Als alle vragen met ‘nee’ worden beantwoord, dan kan de cranio-sacraal sessie gegeven worden.

Goede basis hygiëne in mijn praktijk

Uiteraard zorg ik voor een goede basis hygiëne:

 • Ik reinig/desinfecteer na elke behandeling contactvlakken zoals deurknoppen, trapleunignen;
 • Ik verschoon en reinig na elke afspraak de behandeltafel ;
 • Elke cliënt heeft altijd schone lakens, kussensloop en deken;
 • Ik heb in mijn praktijk desinfecterende handgel voor hygiëne voor de cliënt en mijzelf.

Verder zijn de volgende regels van toepassing:

 • Er worden geen handen gegeven;
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in de prullenbak. Heb je geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
 • Ik plan de afspraken met voldoende ruimte om de praktijk na elke behandeling schoon te kunnen maken. Cliënten komen elkaar dan ook niet tegen in de praktijk;
 • Het toilet bij voorkeur niet gebruiken, maar mag uiteraard wel;
 • Kom zoveel mogelijk alleen en laat uw partner thuis. Voor kinderen t/m 16 jaar mag 1 ouder mee komen;
 • Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak;
 • Blijf thuis bij symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen (voor jou of een van de gezinsleden/huisgenoten). Je wordt geacht je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen niet in rekening gebracht.

Disclaimer:
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.